Min metode

Narrativ Coaching – find mening og retning i livet

Livet er spændt ud mellem nutid, fortid og fremtid og med min coaching kommer du på vandring i dette landskab af fortællinger om livet. Narrativ betyder fortælling og det er disse fortællinger vi har med og som vi skaber om os selv, som får betydning for hvem vi bliver til som menneske.

I narrativ coaching gives der rum til at tale om dine problemer og du får støtte til at holde dem ud fra dig og give dem et navn. I ethvert problem gemmer der sig et håb om noget andet og gennem min coaching bidrager jeg til at den foretrukne fortælling bliver rigere og mere nærværende. Jeg bidrager til at etablere udsigter, så værdier, håb og livsprincipper bliver tydelige.

Min opfattelse er, at vores identitet er fleksibel og når vi åbner os mod den foretrukne historie, giver det den enkelte mulighed for at finde et mere stabilt ståsted og at spille en mere aktiv rolle i formningen af eget liv, midt i de sammenhænge vi befinder os i. Coaching bliver til en vigtig begivenhed, hvor det næste skridt bliver til en nødvendighed.

Narrativ coaching er velegnet, hvis du står i en vanskelig situation i dit liv, og søger efter hvilken vej du skal gå, og hvilke skridt du kan tage.

Mit udgangspunkt er en narrativ tilgang, men jeg henter også inspiration fra systemisk-, kognitiv- og løsningsfokuseret tilgang. Desuden trækkes der på en eksistentiel filosofi og en relationel kommunikativ tilgang. Sidst men ikke mindst bygges der på erfaringsgods fra mit liv og mangeårige praksis.