Otte mænd Otte uger – En guide til facilitering af mandegrupper

12101004_forside-3

Det er en glæde for mig at dele nyheden om at min bog: ”Otte mænd Otte uger – En guide til facilitering af mandegrupper” netop er udgivet.

Otte mænd mødes hen over otte uger omkring 8 temaer, som forbinder dem omkring en fælles livsudfordring. Når de mødes i et nærende fællesskab omkring nogle af de samme udfordringer, lærer kunsten at lytte og agere vidner til hinandens fortællinger, kan det gøre en verden til forskel. Det er denne proces jeg ønsker at bidrage til.

Bogen tilbyder en ”gør det selv guide”, der indeholder et teoretisk perspektiv, en række metodiske greb til at facilitere komplekse gruppeprocesser og ideer til hvordan det enkelte gruppemøde kan gribes an. Alt er spækket med spændende spørgsmålstyper. Der er desuden et kapitel med materiale til deltagerne i gruppemøderne.

Der gives et indblik i mænds udfordrede position i samfundet og tilbydes et udsyn til den stille kulturrevolution, som foregår i det daglige samspil i familien og mand og mand imellem. Sigtet med grupperne er at bidrage til skabelsen af bedre sociale verdener.

Bogen er et resultat af mine mange års arbejde med at skabe nærende og livsstyrkende samtaler med mænd, facilitering af mandegrupper og uddannelse af gruppeledere og undervisere. Det er sket i Mandecentret og i et samarbejde med Foreningen af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark og Socialt Udviklingscenter. Otte mænd Otte uger finder i dag bred anvendelse rundt i landet.

Bogen er på 146 sider og kan købes på Bod.dk/bogshop (og snart i boghandelen) for 149 kr. og som e-bog for 85 kr.