Min metode

Narrativ Coaching – find frem til dig selv gennem dine fortællinger

Livet er spændt ud mellem nutid, fortid og fremtid og med min coaching kommer du på vandring i dette landskab af fortællinger om livet. Narrativ betyder fortælling og det er disse fortællinger vi har med og som vi skaber om os selv, som får betydning for hvem vi bliver til som menneske.

I narrativ coaching gives der rum til at tale om dine problemer og du får støtte til at holde dem ud fra dig og give dem et navn. I ethvert problem gemmer der sig et håb om noget andet og gennem min coaching bidrager jeg til at den foretrukne fortælling bliver rigere og mere nærværende. Jeg bidrager til at etablere udsigter, så værdier, håb og livsprincipper bliver tydelige.

Min opfattelse er, at vores identitet er fleksibel og når vi åbner os mod den foretrukne historie, giver det den enkelte mulighed for at finde et mere stabilt ståsted og at spille en mere aktiv rolle i formningen af eget liv, midt i de sammenhænge vi befinder os i. Coaching bliver til en vigtig begivenhed, hvor det næste skridt bliver til en nødvendighed.

Narrativ coaching er velegnet, hvis du står i en vanskelig arbejdsmæssig situation, med f.eks. stresssymptomer eller hvis du i det hele taget er i en vanskelig situation i livet og søger bevægelse og mening. Altså situationer som ofte er baggrunden for at personer opsøger en coach.

Mit udgangspunkt er Narrativ teori og Coaching. Desuden henter jeg inspiration fra kognitive tilgange over kommunikations- og organisationsteorier til ledelses- og læringsteorier. Desuden bygger min bagvedliggende forståelse på kultur- og hverdagslivssociologi.