Gruppesamtaler - vend stress til trivsel

– Et tilbud til din virksomhed fra PRAKTIKON og JØRGEN JUUL JENSEN COACHING

Hver dag er 35.000 mennesker sygemeldt fra arbejdet på grund af stress – og det har både store omkostninger for den stressramte medarbejder og for virksomheden. I gennemsnit koster det 1 million kroner for en virksomhed at have en langtidssygemeldt medarbejder, og det koster et sted mellem en halv til en hel million kroner at udskifte en medarbejder. Derfor er der rigtig god grund til at tage stress i opløbet.

FORMÅL

I den periode hvor stressen har domineret medarbejderen, vil medarbejderen ofte have isoleret sig og trukket sig tilbage fra sine omgivelser. Medarbejderens arbejdsindsats vil have været præget af manglende motivation og arbejdsglæde.

I gruppesamtalen om stress og trivsel vil medarbejderen opdage at stress ikke er et individuelt fænomen der skyldes egen svaghed – men en reaktion på en overbelastning, som medarbejderen ikke føler at han/hun kan overkomme.

I gruppesamtalerne oplever den stressramte sig anerkendt og hørt og samtidig har det en stor værdi at høre, at andre står i en lignende situation. Gennem at dele oplevelser og erfaringer om stress bliver de enkelte deltagere i gruppen inspireret af hinandens historier og støttet i at finde et nyt ståsted hvorfra deres stress begynder at fylde mindre. Herfra kan medarbejderen så igen finde fodfæste i arbejdet og i livet i øvrigt.

MÅLGRUPPEN

Medarbejdere i virksomheden som oplever en overbelastning og nogle stressreaktioner som er bekymrende. Det er både medarbejdere som søges nået før der sker et egentligt stresskollaps eller en sygemelding, men også sygemeldte medarbejdere der er på vej tilbage til virksomheden efter en sygemelding.

En samtalegruppe om stress kan bestå af både mænd og kvinder, men den kan også oprettes som en lukket gruppe kun for mænd. Mænd har ofte svært ved at søge hjælp og støtte og kan have det svært med stress- samtaler. Det kan for nogle mænd være lettere at tage disse snakke i en lukket samtalegruppe for mænd.

For at deltage i gruppesamtalerne om stress og trivsel er det vigtigt at medarbejderen er interesseret i at dele ærligt ud af sine oplevelser med gruppen, er åben for at lytte til de andres historier og anerkender at gruppesamtalerne er fortrolige.

MØDEHYPPIGHED OG SAMTALEFORM

5-8 deltagere fra samme eller forskellige virksomheder mødes 8 gange hver 14. dag, i tidsrummet kl. 9-12. Mødet finder enten sted i virksomheden eller i velegnede lokaler i København.

I gruppesamtalerne arbejder vi med at undersøge den enkelte medarbejders begrænsende og styrkende historier. Det viser sig oftest at der bag stresshistorien gemmer sig forhåbninger om en anden måde at arbejde og leve på, hvor presset er lettet.

Gruppen bidrager med lytning og en særlig anerkendende feedback, der dels bekræfter medarbejderen i det der er vigtigt for ham/hende. Samtidig høres hvordan medarbejderens historie har vakt genklang hos de andre og hvor det har ført dem hen. Medarbejderen oplever sig set, hørt og forstået og bliver inspireret af de andre. Med denne form undgås, at gruppedeltagerne giver hinanden råd, som oftest vækker til modstand.

Hver deltager tilbydes endvidere en individuel coachingsamtale og i svære stresstilfælde kan det være en fordel at en medarbejder får nogle individuelle samtaler inden gruppeforløbet eller at gruppesamtalerne suppleres med individuelle samtaler.

FOKUSPUNKTER SOM GRUPPEN KAN ARBEJDE MED:

 • Hvordan kom stressen ind i medarbejderens liv?
 • Fysiske, følelsesmæssige og adfærdsmæssige signaler på stress
 • Stressfaktorer og hvilke sammenhænge som stressen optræder i?
 • Undtagelser og situationer hvor stressen ikke fylder
 • Hvad fremmer og hæmmer stressen og trivslen?
 • Indflydelse på de udefrakommende faktorer
 • Finde et ståsted i livet hvorfra medarbejderen motiveret kan tage små skridt
 • Medarbejderens gensidige relationer i arbejdet og privatlivet
 • Hvordan lette det indre pres og håndtere stressen?
 • Meditation, dit åndedræt, din krop og din ro
 • Handlingsplan i forhold til arbejdspladsen

GRUPPELEDERE

Pia Hardy – erhvervspsykologisk rådgiver og stresscoach.

Direktør i Praktikon. Uddanner professionelle stresscoaches og arbejder med personlig stresscoaching af både ledere, medarbejdere og teams. Rådgiver virksomheder om stress og stresshåndtering på alle niveauer i organisationen. Underviser og vejleder virksomheder i at styrke det psykiske arbejdsmiljø bl.a. inden for områderne konflikthåndtering, konfliktmægling, assertiv kommunikation og samarbejde.

Jørgen Juul Jensen – erhvervs- team- og stresscoach. Kursusudbyder.

Direktør i Jørgen Juul Jensen Coaching, hvor der arbejdes med individuelle samtaler, teamsamtaler, gruppeforløb og kurser. Sundheds- og trivselssamtaler i virksomheder for Folkesundhed København. Individuelle- og gruppesamtaler i forbindelse med stress, skilsmisse og livskriser, dels i egen virksomhed og dels i Mandecentret i København. Er desuden konsulent, der arbejder med evaluering af gruppesamtaler for Ungdommens Vel.