Stresscoaching

I et intensivt forløb med stresscoaching arbejder du med at holde dine stresssymptomer ud fra dig og at finde din ro i dagligdagen.

Du er måske sygemeldt eller er bange for at det ender med en sygemelding.

Det viser sig i samtalerne, at det ikke er dig der er noget galt med, men at du er udsat for et voldsomt pres, som du ikke kan overkomme.

  • Du har måske svært ved at sove, har hjertebanken og har måske mistet din arbejdsglæde
  • Det kan være at du trækker dig fra dine omgivelser, eller at du farer op når du oplever at børnene larmer
  • I værste fald går du rundt med en følelse af at det “hele kan være lige meget”.

Jeg støtter dig til at se på dine fortællinger om det der er vanskeligt og hvordan du har kæmpet midt i alt det svære.

Du kommer i kontakt med dine styrker og ressourcer, og du finder frem til dét der giver mening og glæde i dit liv.

Når du igen finder fodfæste begynder stressen at fylde mindre og du bliver i stand til at sige til og fra i konkrete sammenhænge.

Nu er du i stand til at mestre skridt videre i livet og du er parat til at lette det ydre og indre pres.

Det er nu tid til en overskuelig plan dit daglige arbejde og for hvordan du kan mestre dagligdagen.

Du eller din leder kan ringe til 2226 8543 og lave en aftale om stresscoaching i København og hvordan vi kan gribe dit forløb an!